БСП-Горна Оряховица няма да подкрепи Общината да вземе нов кредити за 1 800 000 лева

6.12.2018

„Няма да подкрепим Община Горна Оряховица да изтегли нов кредити за 1 800 000 лева“. Това заяви Огнян Стоянов, общински председател на БСП и общински съветник. „В петък вечер, по тъмно, но пък спешно, Общината е свикала извънредна сесия, за да одобрят съветниците вземането на безлихвен кредит от държавата за 950 000 лева и кредит от частна финансова институция за 850 000. С едните пари Общината ще покрие възникналия касов разрив в бюджета, защото не е планирала добре собствените си приходи. С другите иска да закупи техника за метене и миене на улиците, преди гражданите да са казали на референдум дали това ще прави общинско дружество или частна фирма. Всичко това се готви на фона на рекордни приходи от приватизация в сравнение от предходни години,  в размер на 1 600 000лв. Ние сме против такъв модел на управление в Общината“, категоричен е той.

Стоянов припомни, че 10 общински съветници са внесли предложение в Общинския съвет за провеждането на местен референдум. На 20 декември Общинският съвет ще трябва да реши дали гражданите да отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте услугите по сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци, снегопочистване, миене и метене на улици, паркове и обществени площи на територията на община Горна Оряховица да се извършва от общинско предприятие?“

„Днешната стратегия на кмета е да даде печелившите дейности на частна фирма на завишени цени, а да остави губещите дейности Общината да извършва сама. С огромна надценка е сметосъбирането в 12 села и град Долна Оряховица. Не достигат средствата за чистенето на града. Ние сме против такова разпределение. От години виждаме, че такъв подход не дава резултат, напротив – населените ни места са мръсни, такса „Битови отпадъци“ расте, сумата, която плащаме на частна фирма се увеличава, а Общината постоянно е в дефицит по това перо. Отговорността сега е ничия, а би трябвало кметът да отговаря пряко“, коментира Огнян Стоянов.

„Ние сме против обособяването само на една от комуналните дейности като общинска. Със закупуването на техника за метене на улиците Общината възнамерява да направи именно това. Ние от БСП искаме всички комунални дейности да се извършват от едно дружество, което да е общинско. Затова настояваме да се проведе местен референдум, на който гражданите да решат дали общинско дружество да извършва цялата комунална дейност, включително поддържането на чистота и сметосъбирането“, допълни Стоянов.