БСП: Общинският пазар в Горна Оряховица работи единствено за себе с и

25.04.2019

Общинското дружество „Общински пазари – Горна Оряховица“

ЕООД да бъде трансформирано в предприятие, за да се намалят разходите

му. Такова предложение направи по време на редовната сесия на

Общински съвет- Горна Оряховица Огнян Стоянов от БСП. „Пазарът не

бива да се закрива, но същата дейност може да се върши от общинско

предприятие с по-малък персонал“, обясни председателят на социалистите за Горна Оряховица.

Повод за предложението му стана разглеждането на отчета за

2018 г. на търговското дружество. „Сравнявайки го с миналогодишния

отчет, няма някаква съществена промяна в работата на дружеството. По-

малко приходи, по-малко разходи, малко увеличение в персонала“, изброи

инж. Георги Рачев от БСП. Той посочи, че над 67% от разходите на

дружеството се харчат за заплати и осигуровки – много над обичайните

стойности за такива дружества.

 

„Моят извод е, че дружеството работи само и единствено за себе

си, а не за собственика – Община Горна Оряховица. Ако една фирма

работи само за заплати и данъци, без да оставя печалба, докога я държат да

функционира?“, попита червеният съветник. Той посочи, че инвестиции в

дружеството не се правят от четири години. „В началото на мандата

обявихте, че започва да се строи нов пазар. Изхвърлихте в коша стария

проект и похарчихте пари да напишете нов – за 1,2 млн. лв”, заяви той и коментира, че оттам са се оправдали с липса на средства и по тази причина не започва строителството. Той припомни, че преди години

пазарът е внасял  в бюджета на Общината по 100 000 лв. на година. „Със

сегашния начин на работа той се е запътил по пътя на ОП „Търговия за

бита“ – знаете, докъде води“, каза съветникът.

 

Инж. Рачев повдигна и въпроса- при какви условия се организира

битакът всеки петък, където много от продавачите и клиентите често са

принудени да газят кал и локви. Той поиска общинска администрация да

изготви анализ- дали одобрява отчета на търговското дружество и дали й

харесва размера на печалбата, който получава от него, който е около 2-

3 000 лв. годишно.

 

В дискусията се включи и Огнян Стоянов. Той поиска

информация за начисляването на допълнителни разходи по граждански

договори и за юридически услуги, които дружеството отчита. „Очевидно е,

че начинът, по който функционира пазарът като търговско дружество, не е

ефективен. Общинският съвет трябва да реши и да преструктурира пазара

в общинско предприятие, което ще намали разходите“, предложи Стоянов.

Той даде съвет да се пристъпи към ликвидация на съществуващото

търговско дружество, а дейността да се изпълнява занапред от общинско

предприятие.