ОбС на БСП Велико Търново

Изпълнително бюро на Общинския партиен съвет на БСП-Велико Търново, април 2016 г.:

  • Валентин Ламбев
  • Димитър Чолаков
  • Христо Бижев
  • Валерия Дончева
  • Мариана Бояджиева
  • д-р Анета Маноилова
  • проф. Венка Кутева
  • Милен Горсов
  • Красин Каракоцев

Заместник-председатели: Христо Бижев - ресор „Партийна дейност“, Димитър Чолаков - ресор „Местна дейност“, Валерия Дончева – ресор „Медийна политика, младежки дейности и организационна работа“.  

 

Изпълнително бюро на БСП Велико Търново 2012 – 2016 г.:

Валентин Георгиев Ламбев

Анета Кирилова Маноилова

Атанас Стефанов Атанасов

Георги Тодоров Стефанов

Димитър Иванов Чолаков

Иван Тотев Стоянов

Лидия Илиева Прокопова

Мариана Радева Бояджиева

Милен Димитров Горсов

Михаил Йорданов Стойчев

Валерия-Тереза Дончева

Стефан Петров Антонов

Стефан Тодоров Стефанов

Общински съвет на БСП Велико Търново 2012-2015 г.:

Андрей Христов Вълчев

Анета Кирилова Маноилова

Атанас Стефанов Атанасов

Бойко Стефанов Великов

Валентина Георгиева Димитрова

Валентина Димитрова Белева

Валентин Георгиев Ламбев

Валентин Ненков Цанков

Валерия-Тереза Дончева

Веселина Николаева Стойчева

Георги Тодоров Стефанов

Димитър Георгиев Димитров

Димитър Иванов Чолаков

Диян Стоянов Куцаров

Желка Илиева Денева

Иван Велков Иванов

Иван Иванов Иванов

Иван Тотев Стоянов

Лидия Илиева Прокопова

Мариана Радева Бояджиева

Маргарита Антонова Кемалова

Милен Димитров Горсов

Мирко Иванов Робов

Мирослав Трифонов Дечев

Михаил Йорданов Стойчев

Михаил Тодоров Михалев

Надежда Цонева Николова

Петко Михайлов Тюфекчиев

Петър Георгиев Суков

Роза Димитрова Мишева

Румен Тодоров Радков

Симона Лазарова Лазарова

Стефан Петров Антонов

Стефан Тодоров Стефанов

Стоян Витанов Витанов

Тошко Велев Тодоров

Хараламби Иванов Курдов

Христина Иванова Бонева

Явор Симеонов Симеонов

ОПЕРАТИВНО БЮРО на Клуб на Младежкото обединение в БСП - община Велико Търново:

Валерия-Тереза Тошкова Дончева - председател

Михаил Тодоров Михалев - зам. председател, Медийна политика

Михаил Йорданов Стойчев - зам. председател, Местна политика

Красин Благоев Каракоцев - член

Габриела Деянова Шилкова - член

Списък на Обединение на жените-социалистки в БСП – община Велико Търново, 2015 г.:

Мариана Радева Бояджиева

Лидия Илева Прокопова - областен и общински председател на ОЖС - Велико Търново 

Надежда Цонева Николова

Румяна Тодорова Денчева

Роза Димитрова Мишева

Емилия Пенчева Атанасова

Димана Никова Великова

Тихомира Димитрова Атанасова

Валентина Георгиева Димитрова

Желка Илиева Денева

Анета Кирилова Маноилова

Росица Любчева Великова

Маргарита Антонова Кемалова

Радка Тодорова Маркова

Нешка Цанкова Събева

Венка Петрова Кутева

Станка Георгиева Палазова

Минка Енчева Хинкова

Дoйка Гворгиева Петрова

Маргарита Георгиева Сърменова

Нелия Давидкова Минева

Валерия-Тереза Тошкова Дончева

Аксиния Димитрова Тодорова

Веселина Николаева Стойчева

Недялка Атанасова Костова

Емилия Гугова

Милка Шикова

Вера Мартинова Иванова

Христина Иванова Бонева

Спаска Николова Тодорова

Ирена Петкова Стасинопулу

Ивалинка Иванова Дълбокова

Валентина Димитрова Белева

Димитринка Николова Бояджиева

Борислава Янкова Глушкова

Стефка Юзева Тодорова

Лиляна Тодорова

Валентина Стоянова

Габриела Деянова Шилкова

Десислава Иванова  

Розалия Венциаславова Желязкова

Симона Лазарова Лазарова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи