За община Горна Оряховица и ОбС на БСП

Община Горна Оряховица е разположена върху 318 кв.км и включва 14 селища (2 града и 12 села). Център на общината е град Горна Оряховица, който е разположен в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра.

Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии. Оста на международния транспортен коридор N:9 минава през нейната територия (свързва Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). Оста на Хиперборейския път също минава през територията на общината (Албания-Македония-Г.Оряховица-Русе).

Предимства на общината: 

Разположена на международен път Е-85, който е част от европейски транспортен коридор №9 

Тук е третият по големина в Република България ж.п. възел 

Наличие на международно летище 

Голям енергиен център 

Налична газификация 

Развити хранително-вкусова, шивашка и химическа промишленост, машиностроене; наличие на конкурентноспособни специалисти в тези отрасли

Климатът е умерено континентален, със средни годишни температури 12.5°С. Горнооряховският район е известен с алувиално-ливадните си почви – природно богатство предопределило още от древността земеделския му облик. Обработваемата земя в Общината е в размер на 182 871 дка и се стопанисва от 11 земеделски кооперации и частни стопанства. Водните ресурси включват повърхностни и подпочвени води. Фактът, че общината е разположена по поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на общината са разположени 16 язовира, които са с местно значение.

Географската характеристика на Горна Оряховица се допълва и от разнообразието на растителността и животинския свят. Растителност, която в отделни случаи има уникален характер. Такъв рядък растителен вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът. Наличният горски фонд на общината възлиза на 17 607 хектара. В района на Божур поляна гнездят защитените от закона скални орли – картали, а от няколко години сезонно жилище до тях са си изградили и няколко двойки черни щъркели.

През III - IV век е съградена крепостта, която през Средновековието носи името "Ряховец". Названието си тя получава от растителния вид орех, който е широко разпространен в района. Крепостта "Ряховец" е построена за защита на пътя, който тръгва от римския град Никополис ад Иструм - (разположен на 14 км северно от днешна Горна Оряховица) към Августа Траяна (дн. Стара Загора). След идването на славяните и прабългарите и образуването на българската държава в района на крепостта възниква селище. През XII - XIV в. се обособява като важен отбранителен бастион за охрана на намиращата се само на 6 км "столица на българското царство - Търновград. Крепостта "Ряховец" се превръща в един от големите средновековни градове - крепости, съществуващи тогава в българската държава. Превзета и унищожена по времето на II кръстоносен поход на Владислав III Ягело през 1444. След опожаряването на крепостта останалото население се премества в територията, където израства и съвременният град. Тук успешно започнали да се развиват всички браншове от занаятите й търговията. Пазарите на града стават прочути в цяла Северна България, а по-късно тук започват да идват и търговци от цяла Европа и от Азия. Обявеното за град през 1870 г. селище Горна Оряховица става и една от четирите столици на въстанието, избухнало през април 1876 г.

След Освобождението градът бързо се разраства. На 8 ноември 1899 г. точно в 10 часа преди обяд княз Фердинанд I тържествено прерязва лентата на жп гара Г.Оряховица-Калтинец. По този начин се открива най-дългото железопътно трасе в България – 541-км линия София-Варна.

През 1912 г. Чешко-българското акционерно дружество за захарна индустрия осъществява най-големия си проект – създаване на мащабна компания за производство на захар и захарни продукти. Най-голямата за времето си фабрика на Балканския полуостров е изградена в Горна Оряховица през 1913 г. И въпреки пораженията от разрушителното земетресение, сполетяло града още същата година, дава работа на над 1500 горнооряховчани, които произвеждат първите тонове захар.

Още по време на Първата световна война германското военно командване създава „аеродрум” за нуждите на своята авиация в землището на Горна Оряховица. През следващите години в района се осъществяват десетки демонстративни и товарни полети. На 29 март 1925 г. официално е открито и осветено Аеропристанище Горна Оряховица. Днес летището е едно от петте с международен статут в България и един от факторите, обуславящи значението на града като важен център в транспортния отрасъл на страната.         

На 29 март 1925 г. в Горна Оряховица е открит Първият международен мострен панаир в България. През годините, в които се провежда панаирът, участват фирми от цяла Европа и САЩ. Уреждат постоянни представителни павилиони, където излагат новостите на своето производство. Настъпилата световна икономическа криза през 1929 г. предизвиква спиране на финансовата помощ от държавата. Последното издание на Международния панаир е през 1932 г.

История на създаване на партийната структура на БСП в община Горна Оряховица: 

Социалистическото движение се заражда в Горна Оряховица още в началото на 20 век. По-значително събитие, с което е свързано участието на първите социалисти, съвместно със синдикалните организации, е транспортната стачка през 1919 г., когато горнооряховските железничари спират работа и обявяват стачка. Те са подкрепени от работниците на Захарната фабрика, които също обявяват стачка. Тогава е обявена и „Калтинската република“.

През 1923 година след деветоюнския преврат под ръководството на Панайот Цвикев е създадена чета за вдигане на въстание против превратаджиите. Панайот Цвикев обаче е заловен и убит, а отрядът разпръснат.

По време на антифашистката борба 1941-44 г., още през декември 1941 г. се създава първата бойна група с командир Христо Козлев. По-късно през периода се създават 6 партизански чети, които на 26 юли 1943 г. се обединяват в Горнооряховски партизански отряд с командир Кирил Косев. В неговите редици се включват около 270 партизани, а 47 от тях загиват. Отрядът провежда 120 акции в над 80 селища.

След 09.09.1944 г. общинската партийна организация укрепва и под нейно ръководство град Горна Оряховица се оформя като крупен транспортен и промишлен център с водеща икономика в област Велико Търново.

В настоящия момент Общинската партийна организация на БСП има изградени структури във всички населени места на общината, общо 14. Тя наброява над 800 членове и има изградени 31 ОПО.

Председател на Общинския съвет на БСП е инж. Ангел Йорданов, а заместник-председател Георги Николов. Изпълнителното бюро се състои от 7 членове, а Общински съвет на БСП – от 21 членове. Общинската организация на БСП има 5-ма представители в Областния съвет на БСП, Велико Търново.

Информация за участието на БСП Горна Оряховица в местната и държавната власт:

След промените на 10 ноември 1989 г., партийните организации излизат от предприятията и голяма част от членовете на БКП се пререгистрират като членове на БСП. Общинската партийна организация на БСП остава водеща политическа сила в общината. За това говорят следните факти:

1.Народен представител – Румяна Николова – ВНС (1994-1996 г.)

Община:

1.Кмет на общината – Никола Колев – 4 мандата

2.Заместник-кметове: Илия Михайлов – 2 мандата, Любомир Попов – 1 мандат, Йорданка Цветанова – 1 мандат

Кметове на населени места:

1.гр.Долна Оряховица – Петър Цанков (независим с подкрепата на БСП) – 1 мандат

2.с.Драганово – Слави Пенев – 1 мандат

3.с.Първомайци – Стоян Пенев – 2 мандата

4.с.Поликрайще – Тодор Найденов – 3 мандата

5.с.Върбица – Тодор Тодоров – 3 мандата

6.с.Писарево – Стефан Панайотов – 2 мандата

7.с.Крушето – Христо Ганев и Петър Радославов – по 1 мандат

8.с.Янтра – Христо Узунов, Тодор Минчев и Владимир Илиев – по 1 мандат

9.с.Правда – Борис Христов – 1 мандат

10.с.Горски горен Тръмбеш – Веселин Първанов, Райчо Ламбев и Йордан Ангелов – по 1 мандат

11.с.Горски долен Тръмбеш – Христо Енчев – 1 мандат

Общински съвет:

Председатели: Антон Паричев и Георги Рачев – по 1 мандат

Председател на групата съветници от БСП - Антон Паричев – 3 мандата, Колю Колев – 1 мандат, Георги Рачев – 2 мандата и Георги Николов – 1 мандат

Състав на общинския съвет:

1991 год. общо 51 съветници, от които 20 от БСП

1995 год. общо 45 съветници, от които 21 от БСП

1999 год. общо 33 съветници, от които 11 от БСП

2003 год. общо 33 съветници, от които 11 от БСП

2007 год. общо 33 съветници, от които 7 от БСП

2011 год. общо 33 съветници, от които 7 от БСП

Председатели на комисии:

1995 год. – Тодор Цачев, Георги Николов, Йорданка Цветанова, Йорданка Цветанова - на временна комисия

1999 год. – Йорданка Цветанова

2003 год. – Георги Николов, Събка Стоянова; Нели Паличева и Събка Стоянова (на временни комисии)

2007 год. – Павлинка Николова, Нели Паличева (на временна комисия)

2011 год. – Георги Николов, Нели Паличева (на временна комисия)-

Областни управители:

Георги Рачев – 2013 - 2014 г., при правителството с мандата на БСП 

Заместник-областни управители: Антон Паричев – 2005-2007 г.

Представители на БСП в Общински съвет-Горна Оряховица, МАНДАТ 2015 - 2019:

Ангел Стоянов Йорданов

Георги Рачев Рачев

Веселин Георгиев Хаджигеоргиев

Огнян Иванов Стоянов

Павлинка Йорданова Николова

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ГОРНА ОРЯХОВИЦА, 2012 – 2015 г.:

Георги Рачев Рачев                                            

Огнян Иванов Стоянов                           

Ангел Стоянов Йорданов                                  

Павлинка Йорданова Николова                      

Георги Иванов Николов                        

Димитрина Ефтимова Кирчева                       

Красимира  Николова  Йорданова     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2012 – 2015 г.

Георги Рачев Рачев                                

Антон Русинов Паричев

Огнян Иванов Стоянов

Ангел Стоянов Йорданов                                  

Десислава Саркизоза-Карабоева       

Павлинка Йорданова Николова                      

Пламен Георгиев Рачев

Галина Йорданова Тодорова               

Георги Иванов Николов                        

Йордан Димитров Чейреков                

Милена Димитрова Стоянова

Цветомир Георгиев Георгиев              

Димитрина Ефтимова Кирчева                       

Руси Николов Бакалов                           

Христомир Куцаров                                

Красимира Ник. Йорданова      

Димитър Стефанов Спасов                                     

Галина Иванова Апостолова

ОПЕРАТИВНО БЮРО на Клуб на Младежкото обединение в БСП - община Горна Оряховица:

Йордан Димитров Чейреков - председател

Галина Иванова Николова - заместник-председател

Радослав Георгиев Рачев - орг.секретар

Списък на членовете на общински клуб на „ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛИСТКИ ЗА ПАРИТЕТ И СОЛИДАРНОСТ В БСП”, Горна Оряховица:  

 

Атанаска Атанасова Атанасова

Анна Василева Камбушева

Блага Николова Иванова

Венета Василева Станчева

Виолета Стефанова Стоева

Галина Йорданова Тодорова

Гинка Григорова Маринова

Даниела Добромирова Костадинова

Десислава Саркизова Саркизова

Детелина Серафимова Алъркова

Димитрина Ефтимова Юрукова-Кирчева

Екатерина Стефанова Костова

Жана Иванова Димитрова

Живка Бонева Петкова

Иванка  Петрова  Събева

Йонка Костадинова Дамянова

Йорданка Иванова Георгиева

Катюша Иванова Зидарска

Кина Стоянова Маркова

Красимира Йорданова  Николаева

Красимира  Димитрова

Мария Николова Христова

Мария Цонева Пашева

Маргарита Илиева Делчева

Маруся  Стоянова  Дончева

Миленка Димитрова Стоянова

Минка Станчева Йорданова

Павлета Николаева Николинска-Рашкова

Павлинка Йорданова Николова

Мариела Любенова Китова

Събка Тодорова Стоянова

Таня Христова Русева

Христинка Йорданова Шопова

 

 

 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи