За община Лясковец и ОбС на БСП

Град Лясковец е разположен е в началото на Предбалкана, източно от Арбанашкото бърдо, в подножието на скалата, върху която се намира манастирът "Св. Св. Петър и Павел". Градът е върху наклонена равнина на надморска височина от 170 до 260 м. Открит е на изток и на север към долината на р. Янтра и Дунавската равнина. Релефът на територията е хълмисто-равнинен и обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан. Разпространените главно почвени типове: черноземи, тъмносиви и сиви горски почви, климатичните особености и разнообразният релеф са предпоставка за високо естествено плодородие.

Град Лясковец е център на общината, чиято обща площ възлиза на 117 542 дка. В границите й влизат 6 населени места - град Лясковец с площ 213 ха и петте съставни села с площи, както следва: с. Джулюница - 186.3 ха, с. Козаревец - 153.7 ха, с. Добри дял - 186.3 ха, с. Драгижево - 91.1 ха и с. Мерданя - 89.8 ха.

Населението на общината наброява около 15 000 души, около 9 500 от които живеят в гр. Лясковец, 2100 в с. Джулюница, 1200 в с. Добри дял, около 900 в с. Козаревец, 700 в с. Драгижево и 600 в с. Мерданя. Географското положение на общината благоприятства развитието на транспортно-комуникационната система, обслужваща националната транспортна мрежа. Лясковец и общината са в непосредствена близост до ж.п. възел Горна Оряховица и международното летище в гр. Горна Оряховица. Градът има ж.п. гара на линията Горна Оряховица - Елена. През територията на общината минават и шосейните магистрали София - Варна (I-4, Е772) и Русе - Кърджали (Е85), както и ж.п. линията София - Варна. Развити още са отрасли на промишлеността като машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост.

Празникът на град Лясковец се отбелязва на Петровден - 29 юни, когато християнската църква чества паметта на двамата Христови апостоли Петър и Павел. Денят е избран за празник на града във връзка с храмовия празник на лясковския манастир „Св. Св. Петър и Павел“, както и с традиционния фолклорен събор, провеждан по същото време в околностите на манастира.

Името на града произлиза от дървото леска или лешник, което е било характерно за района в миналото, но сега се срещат само отделни единици. Първоначалното звучене на името е Лясковица и по-късно преминава в Лясковец. Процесите по формиране на селище в района започват от каменно-медната епоха - IV хил. пр. н. е. По-бързо развитие селището получава в началните десетилетия на Второто българско царство, благодарение на изграждането на Лясковския манастир. Тук е открито и първото богословско училище в България. Днешното положение на града се очертава около XVII век. Лясковец се оформя като селище, състоящо се от пет махали, носещи имената на съответните църкви: Св. Атанас, Св. Васил, Св. Георги, Св. Димитър и Св. Никола. Най-старото селище се е намирало в местността Светицата (по името на малка църква - Св. Троица). Махалите се образуват по различно време, главно от различни преселници, като се долепят една до друга. Лясковец е обявен за град през 1880 година с "предписание" на Търновския окръжен началник.

Едно от най-катастрофалните събития в историята на Лясковец е земетресението от 1913 г. Повечето тухлени постройки в града са съборени. Съборени са всичките пет църкви и други обществени сгради. След разрушенията от земетресението започва изграждане на нови сгради.

Списък на членовете на ОбС на БСП Лясковец

ЕМИЛИЯ ЖИЛИЕВА – Председател на ОбС на БСП
АНДРЕЙ КАРТУНОВ
АННА СТОЯНОВА
ВЕСЕЛИН ГЪРБАТИЛОВ
ГАНЧО КУРУДЖИКОВ
ЙОРДАН ЗАНГОВ
ЙОРДАН НИКОЛАЕВ
ЙОРДАНКА БАЛАШЕВА
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
МАРИЙКА ВЪЛЧЕВА
НИКОЛАЙ МАРКОВ
СТЕФАН ДРАГАНСКИ
ХРИСТО СТАТЕЛОВ

Председател на Общfопартийна контролна комисия на БСП
СНЕЖИНА БОЖИНОВА 

Членове на ОбКК на БСП
ПЕНКА ВЪЛЧЕВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА

Председател на Младежко Обединение в БСП Лясковец
Андрей Тенев Картунов

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи