За община Павликени и ОбС на БСП

Община Павликени има 20 населени места с общо население 24 976 души: Батак, Бутово, Бяла черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци,   Мусина, Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, Стамболово. 

Павликенският край е бил населяван от най-дълбока древност. При археологически разкопки са открити следи от ново-каменната и каменномедната епоха (VI-IV хил. пр.Хр.). По-късно обитателите на района били тракийски племена, които водили непрестанни войни с не един завоевател. Най-тежка била борбата с римляните, която продължила век и половина и завършила с окончателното покоряване на тракийските земи. Най-добре проучен е архитектурният комплекс (вила рустика) м. „Върбовски ливади" - 5 км западно от Павликени. Имението било собственост на богат тракийски земевладелец, поставил се в услуга на новата римска власт.

През 1971 г. на територията на архитектурния комплекс край Павликени е разкрит античен керамичен център за производство на художествена, битова и строителна керамика. Такива центрове са открити и край селищата Бутово (1969 г.) и Бяла черква (1973 г.). Процъфтяващият керамичен център и античното селище стават жертва на варварските нашествия. Нахлулите от север готи, в средата на III и началото на IV в., оставят зад себе си пепелища и разрушения. През IV-VI в. в земите на днешния Павликенски край били построени ранновизантийски крепости, които охранявали установените търговски пътища. Те не загубили своето значение и по време на средновековна България ( VII - IХ, ХII -Х IV).

Името си Павликени градът получил от павликянството, което било едно от най-значителните средновековни социално-религиозни движения на селските маси в Европейския Югоизток. Първите заселници – павликяни, се установили по тези места през втората половина на XIV в. Основаното от тях селище било наречено Маринополци, но мюсюлманите и православните от околните села го назовали с името на сектата - Павликян. Към 1840 г. последното павликянско домакинство напуснало селището, оставяйки завинаги в наследство името на вярата си. В него останало само мохамеданско население, което по време на Освободителната руско-турска война (1877-1878) масово се изселило.

Този край пази спомена за четата на Филип Тотю, която през м. май 1867 г. води героично сражение в м. Косматица край с. Върбовка. Една година по-късно, през м. юли 1868 г. легендарната чета на X. Димитър и Ст. Караджа пише в Павликенското землище една от най-ярките страници на национално-освободителната ни борба. Революционното съзряване на Павликенско е свързано с имената на Матей Преображенски и Ангел Кънчев, основали първите революционни комитети, възродили надеждата за друга историческа участ на България. След тях тръгват местните патриоти Бачо Киро и поп Балчо, свещ. Петър Драганов и Васил Неделчев, Тодор Лефтеров.

Община Павликени първоначално представлявала самото село Павликени, което се управлявало от Павликенски селски общински съвет. Първият кмет на селото бил Начо Кавата - един от първите му заселници. След Освобождението до 1894 г. община Павликени била в рамките на Паскалевска околия и в границите на Търновското окръжие. При първото преброяване през 1880 г. Павликени било населено с 580 жители. През есента на 1880 г. в плевнята на Иван Маринов в „Балканджи махала" учителят Никола П. Станчев поставя началото на учебното дело. Първият свещеник на Павликени е Иван Пенчев, ръкоположен на 2 март 1881 г., а църквата е построена през 1882 г. с труда и средствата на всички павликенци. Освещаването на божия храм става на 20 декември 1882 г. от Търновския митрополит Климент, който и обявява патрона на черквата - „Пресвятая Света Богородица". В чест на Светата Майка в продължение на един век празникът на Павликени се чества на 21 септември, деня на рождеството на Пресветата Богородица (т.н. „Малка Богородица" - на 8 септември по нов стил).

Предопределено от равнинното и плодородно землище на селището, като основен поминък на населението се утвърждава земеделието. Безспорно най-важният фактор, който стимулира развитието на Павликени още в началото на XX век е прокарването на централната ж.п. линия София-Варна и определянето на Павликени като една от нейните гари. Наличието на железопътен транспорт (от есента на 1899 г.) стимулира развитието на производителните сили в Павликенския край. Ж.п. гарата става катализатор за някои отрасли на земеделието, като зърнопроизводството, лозарството, овощарството и зеленчукопроиз­водството. Възможности за разрастване получават винопроизводството, мелничарството, птицевъдството, керамичното производство.

Изпреварило съседните села в своето развитие през 1894 г. Павликени става околийски център. Благоустрояването, цялостното му обществено-икономическо и политическо развитие, както и увеличеното население, го утвърждава като стопански и културно-просветен център на селата в района. Всичко това дава основание на тогавашния Министерски съвет с постановление да обяви село Павликени за град, а Павликенската селска община се признава за градска такава.

Списък на представителите на БСП в местната власт в община Павликени:

МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.

Кмет на община Павликени:  МАНДАТ 2015 г. - 2019 г., МАНДАТ 2011 г. – 2015 г.

Емануил Александров Манолов - Роден е на 20.12.1969 г. в гр. Павликени. От 1990 до 1995 г. учи във Висш институт по архитектура и строителство – София, специалност „Промишлено и гражданско строителство“. От 2004 г. – член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. От 2011 г. досега е кмет на община Павликени.

По време на неговия първи управленски мандат в община Павликени са привлечени европейски средства в размер на 65 млн. лв. Основните инфраструктурни обекти, които са изградени в периода 2011 – 2015 г., са: градска пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор в град Павликени на стойност 32 млн. лв., рехабилитация на общински пътища с обща дължина 32 км, изграждане на спортни обекти – закрит плувен басейн, рекострукция на градски стадион, тенис-кортове, фитнес-площадки на открито в 4 населени места; четири социални заведения за деца, ремонт на Летния театър в града и др. За изминалите четири години Павликени стъпи на европейската и международната карта. Представители на общината са посрещнати в редица европейски градове. Павликени защити сертификати за качество и сигурност на информацията. Инж. Емануил Манолов редовно провежда приемния си ден, където стотици павликенчани потърсиха помощ. Редица културни прояви са започнати през изминалия управленски мандат: Празник на яйцето; национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Нека да е лято!“, международна арт-резиденция и др. С настояването на кмета беше възстановен мъжкият футболен отбор на ОФК „Павликени“, както и общинският вестник „Павликенски глас“. Ето защо на Местни избори 2015 инж. Емануил Манолов печели своя втори кметски мандат и то на първи тур.

Свири на бас-китара и гайда. Женен, с един син.

 

Димитър Димитров – кмет с. Батак          

Антон Антонов – кмет с. Върбовка          

Стефан Прокопиев – кмет с. Димча         

Емил Николов – кмет с. Долна Липница 

Стефан Николов – кмет с. Караисен       

Димитър Митрев – кмет с. Лесичери       

Христо Иванов  - кмет с. Мусина 

Мирослав Димитров – кмет с. Паскалевец        

Валентин Вълев – кмет с. Патреш           

Айгюн Юмеров – кмет с. Росица  

Бонка Петрова – кмет с. Сломер  

Съветници 10 от общо 29:

 

Георги Дамянов Серафимов

Георги Тодоров Самуилов

Георги Илиев Терзиев

Дончо Пенчев Дончев

Петър Иванов Петров

Христо Галинов Кавалски

Милка Дончева Христова

Светлана Христова Енева

Александър Михайлов Асенов

Георги Валериев Шопов

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАНДАТ 2011 г. – 2015 г.

Стефан Неделчев Прокопиев - кмет с.Димча

Антон Сашев Антонов - кмет с.Върбовка

Димитър Славчев Митрев - кмет с.Лесичери

Димитър Серафимов Димитров - кмет с.Батак

Бонка Александрова Петрова - кмет с.Сломер

Марияна Иванова Блажева - кмет с.Караисен

Валентин Пенчев Вълев - кмет с.Патреш

Боян Кирилов Боянов - кмет с.Недан

Съветници 8 от общо 21:

Дончо Пенчев Дончев

Станислав Трифонов Стоев

Станислав Стилянов Дечев

Георги Дамянов Серафимов

Христо Галинов Кавалски

Антончо Добринов Иванов

Веска Тодорова Балчева

Радослав Иванов Христов

МАНДАТ 2007 г. – 2011 г.

Стефан Неделчев Прокопиев - кмет с.Димча

Антон Сашев Антонов - кмет с.Върбовка

Димиrьр Славчев Митрев - кмет с.Лесичери

Сениха Алиева Юмерова - кмет с.Росица

Марин Трифонов Иванов - кмет с.Патреш

Христо Минчев Иванов - кмет с.Мусина

Съветници 6 от общо 21:

Дончо Пенчев Дончев

Станислав Трифонов Стоев

Йорданка Христова Иванова

Владка Пенчева Сърбова

Стефан Иванов Стефанов

Станислав Стилянов Дечев

МАНДАТ 2003г. - 2007г.

Стефан Кирилов Стефанов - кмет на Община Павликени

Георги Илиев Терзиев — кмет гр.Бяла Черква

Антон Сашев Антонов - кмет с.Върбовка

Димиrьр Славчев Митрев - кмет с.Лесичери

Стефан Неделчев Прокопиев - кмет с.Димча

Александър Иванов Даскалов — кмет с.Долна Липница

Димиrьр Методиев Димитров - кмет с. Вишовград

Съветници 9 от общо 29:

Дончо Пенчев Дончев

Станислав Трифонов Стоев

Йорданка Христова Иванова

Владка Пенчева Сърбова

Славко Симеонов Недков

Иринка Спасова Димитрова

Венцислав Стоянов Иванов - председател

Пеrьр Василев Петров

Милко Василев Грънчаров

МАНДАТ 1999 г. - 2003 г.

Стефан Кирилов Стефанов - кмет на Община Павликени

Георги Илиев Терзиев — кмет гр.Бяла Черква

Иванка Атанасова Николова — кмет с.Бутово

Антон Сашев Антонов - кмет с.Върбовка

Ангел Иванов Баков - кмет с.Горна Липница

Стефан Неделчев Прокопиев - кмет с.Димча

Никола Димитров Николов — кмет с.Дъскот

Димиrьр Славчев Митрев - кмет с.Лесичери

Борислав Георгиев Димов — кмет с.Михалци

Георги Асенов Чумпалов - кмет с.Караисен

Съветници 9 от общо 29:

Дончо Пенчев Дончев

Маргарита Николова Атанасова - председател

Стефан Иванов Стефанов

Станислав Трифонов Стоев

Владка Пенчева Сърбова

Йорданка Христова Иванова

Йордан Маринов Колев

Иринка Спасова Димитрова

Славко Симеонов Недков

МАНДАТ 1995 г. – 1999 г.

Венцислав Стоянов Иванов - кмет на Община Павликени

Христо Петров Гутев - кмет с.Батак

Никодим Данаилов Никодимов - кмет с.Бутово

Георги Илиев Терзиев - кмет гр.Бяла Черква

Съби Йорданов Вичков - кмет с.Вишовград

Ангел Иванов Баков - кмет с.Горна Липница

Надка Иванова Алексиева - кмет с.Димча

Иван Стоянов Чаушев - кмет с.Дъскот

Георги Асенов Чумпалов - кмет с.Караисен

Димиrьр Славчев Митрев - кмет с.Лесичери

Георги Маринов Калпакчиев - кмет с.Михалци

Атанаска Атанасова Генчева - кмет с.Мусина

Димчо Кирилов Диманов - кмет с.Паскалевец

Съветници 21 от общо 39:

Йордан Маринов Колев

Славко Симеонов Недков

Румяна Рафаилова Гавраилова

Петър Генчев Рачев

Дончо Пенчев Дончев

Анка Ангелова Латева

Радослав Иванов Христов

Евгени Методиев Димитров

Соня Йорданова Колева

Здравка Младенова Трифонова

Маргарита Николова Атанасова

Димчо Атанасов Борисов

Петър Василев Петров

Стефанка Илиева Христова

Петко Христов Банчев

Иван Георгиев Иванов

Станислав Трифонов Стоев

Венелин Стоянов Везнев

Донка Атанасова Дамянова

Дечко Димитров Дечев

Иванка Атанасова Николова

 

ОПЕРАТИВНО БЮРО на Клуб на Младежкото обединение - община Павликени:

ХРИСТО ГАЛИНОВ КАВАЛСКИ - председател      

ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ШОПОВ - зам. председател

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ПАУНЧЕВА - секретар    

ИВАЛИНА СВЕТЛОМИРОВА КАСОВА - член         

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА - член      

 

 

 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи