За община Сухиндол и ОбС на БСП

Община Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново. Общинският център Сухиндол се намира на 52 км. западно от областния град Велико Търново. Географското положение на община Сухиндол определя до голяма степен нейното бъдещо икономическо, социално и културно развитие. Общината разполага с възможности за бърз достъп до земен и въздушен транспорт, което би допринесло за развитието на успешни устойчиви регионални и международни партньорства. Близостта на общината до Румъния дава възможност за създаване на  сътрудничество на ниво местни власти, бизнес и неправителствен сектор. 

Природните дадености и климатични условия в община Сухиндол са предпоставки за развитието на различни видове туризъм. Най-вече потенциалът на района позволява развитие на селски, еко и винен туризъм. Районът около язовир "Александър Стамболийски" е подходящ за развитието на селски туризъм поради тишината, чистия въздух и красивата природа. Има добри условия за различни видове водни спортове. Другите водоеми (река Росица и микроязовири) на територията на общината редовно се посещават от туристи с цел любителски и спортен риболов. Наличието на специфични антропогенни туристически ресурси, съчетани с изключително благоприятните природни дадености, са сериозни предпоставки за развитието на екологичен  туризъм в общината.

Културни институции на територията на община Сухиндол са народните читалища, които възраждат и съхраняват българските национални традиции. В тях е съсредоточен цялостният културен живот на селищата: библиотечно дело, любителско художествено творчество и дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство. Читалищата са шест на брой, а в тях се развиват любителско художествено творчество, фолклорни групи, танцови състави, детска духова музика и самодейци.

Ежегодно в община Сухиндол се приема Календарен план за културните мероприятия. През годината се честват не само национални, а и традиционни местни празници. На 14 февруари всяка година традиционно се отбелязва празника Трифон Зарезан, свързан с лозарството и винопроизводството, тъй като Сухиндол е винарски край. Празнува се с атрактивен ритуал, зарязване и манифестация. Денят е обявен за празник на общината, това е единственото място в България, където 14 февруари се почита по този начин.

Настоящият кмет на община Сухиндол е инж. Пламен Чернев. Начело на общината от 2007 г., вече трети мандат. На Местни избори 2015 е избран на първи тур.

През периода на своето управление, Чернев развива и модернизира града и петте населени места. Активен и пробивен в работата си, инж. Пламен Чернев успява да привлече за Сухиндол средства по европейските оперативни програми, които в пъти надхвърлят общинския бюджет.

В трудовата биография на инж. Пламен Чернев са записани още позицията като заместник-кмет на община Сухиндол в периода 2003 – 2007 г.; инженер-технолог в „Ловико Винари” АД Сухиндол –  2000 – 2003 г. и технолог винар в „Ловико Сухиндол” - 1995 – 2000 г. По образование е технолог на виното и пивото. Средното си образование завършва в Сухиндол, а висшето - във Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив. Придобива и три следдипломни квалификации: „Контрол на качеството на храни и напитки”, също от ВИХВП Пловдив, „Предагогическа правоспособност” и „Регионално развитие” от ВТУ. Владее английски, руски и френски, с които без проблем общува с делегациите от 11-те града, които са побратими на Сухиндол. Член на Съюза на енолозите в България, както и на НПО „Младежка инициатива за развитие на община Сухиндол” и НПО „Екофорум”.

Член е на Българската социалистическа партия от 1995 г., когато в Сухиндол се създава младежка структура на партията. От 1999 г. е в общинското изпълнително бюро. Делегат е от Сухиндол на 45-ти, 46-ти и 47-ми конгрес на БСП. На последните два е и в ръководството на конгреса. В периода 2006-2007 г. е член на Висшия съвет на БСП от младежката квота. В областния партиен съвет е първи секретар с отговорност за медийната политика. Преминал е обучения по политическа подготовка, регионално развитие и публично-частно партньорство във Фрайбург, Германия по покана на фондация „Фридрих Еберт”. Женен, с двама сина.

Представители на БСП в Общински съвет-Сухиндол, МАНДАТ 2015 - 2019:

Димчо Стефанов Димов

Ивайло Здравков Отчев

Йордан Неделчев Йорданов

Пресиян Ренов Стефанов

Росен Йорданов Илиев

Румен Стоянов Йорданов

Кметове на населени места от БСП в община Сухиндол:

Мадлена Любенова Русанова - с. Бяла река 

Румен Цанев Гърбов - с. Koевци          

Мариан Точев Атанасов - с. Джулюница

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи