За община Велико Търново и ОбС на БСП

Община Велико Търново има площ 885.34 кв. км и 89 населени места. Населението на общината наброява 88 417 души. Структурата на населението по възрастови групи е както следва: от 0 до 14 г. - 11,9%; от 15 до 64 г. - 72,3%; над 64 г. - 15,8%. Общината е с една от най-благоприятните възрастови структури за страната /39,2% коефициент на възрастова зависимост/. Общината е с много голям дял на градското население – 84,8%. Делът на населението с образование над средното е 77,2%. Икономически активното население е 43 139 души, на територията на общината са концентрирани 39,8% от работната сила на областта. 

Град Велико Търново е разположен в центъра на България, на половината път между София и Варна. На юг се издигат северни склонове на Стара планина, а северно от града се простира обширната Дунавска равнина. Има население от около 72 000 души. През града криволичи една от големите и пълноводни български реки – Янтра. Днес Велико Търново е 15-ти по големина град в страната и безспорно един от най-красивите и посещавани в България.

Градът е третата поред столица на българската държава (от 1187 г. до 1393 г.). По време на своя средновековен разцвет е играел важна роля на европейската икономическа и политическа сцена. Първите следи от обитатели на района датират от далечния VI в. преди Христа. На хълма Царевец е открито тракийско селище още от третото хилядолетие пр.н.е. През Средновековието Царевград Търнов е перлата в короната на българските владетели. А след като българите отхвърлят византийското иго през 1185 г., Търново става престолен град и остава столица на България до нашествието на османците в Европа. След освобождението на града от руските войски на 7 юли 1877 г., тук, в сградата на турския конак, се провежда съдбоносното Учредително събрание от 10 февруари 1879 г. Именно тогава се приема една от най-демократичните за своето време европейски конституции - Търновската. Този исторически акт поставя основите на новата българска държава.

Велико Търново е един от най-оживените туристически центрове в България. Уникалното му разположение върху трите хълма Царевец, Трапезица и Света гора, а също и тесните и криволичещи улички, които пълзят по тези хълмове, му предават особено очарование и собствена идентичност. Редуващите се със съвременни сгради, възрожденски къщи са сякаш накацали една върху друга. Всяка от тях е уникален паметник на архитектурата. Голяма част от сградите тук са запазили традиционния си български стил и това създава уникалната атмосфера в града.

Освен красивата си архитектура, Велико Търново предлага на своите посетители голямо разнообразие от музеи и забележителности. Запазените паметници на културата по уникален начин съчетават духа на всички епохи и периоди от българската история - от Древността до наши дни. Културният календар на старата столица е изпъстрен с различни фестивали, представления и събития.

Изпълнително бюро на Общинския партиен съвет на БСП-Велико Търново, избрано през април 2016 г.:

  • Валентин Ламбев
  • Димитър Чолаков
  • Христо Бижев
  • Валерия Дончева
  • Мариана Бояджиева
  • д-р Анета Маноилова
  • проф. Венка Кутева
  • Милен Горсов
  • Красин Каракоцев

Заместник-председатели: Христо Бижев - ресор „Партийна дейност“, Димитър Чолаков - ресор „Местна дейност“, Валерия Дончева – ресор „Медийна политика, младежки дейности и организационна работа“.  

Изпълнително бюро на БСП Велико Търново 2012 – април 2016 г.:

Валентин Георгиев Ламбев

Анета Кирилова Маноилова

Атанас Стефанов Атанасов

Георги Тодоров Стефанов

Димитър Иванов Чолаков

Иван Тотев Стоянов

Лидия Илиева Прокопова

Мариана Радева Бояджиева

Милен Димитров Горсов

Михаил Йорданов Стойчев

Валерия-Тереза Дончева

Стефан Петров Антонов

Стефан Тодоров Стефанов

Общински съвет на БСП Велико Търново 2012-2015 г.:

Андрей Христов Вълчев

Анета Кирилова Маноилова

Атанас Стефанов Атанасов

Бойко Стефанов Великов

Валентина Георгиева Димитрова

Валентина Димитрова Белева

Валентин Георгиев Ламбев

Валентин Ненков Цанков

Валерия-Тереза Дончева

Веселина Николаева Стойчева

Георги Тодоров Стефанов

Димитър Георгиев Димитров

Димитър Иванов Чолаков

Диян Стоянов Куцаров

Желка Илиева Денева

Иван Велков Иванов

Иван Иванов Иванов

Иван Тотев Стоянов

Лидия Илиева Прокопова

Мариана Радева Бояджиева

Маргарита Антонова Кемалова

Милен Димитров Горсов

Мирко Иванов Робов

Мирослав Трифонов Дечев

Михаил Йорданов Стойчев

Михаил Тодоров Михалев

Надежда Цонева Николова

Петко Михайлов Тюфекчиев

Петър Георгиев Суков

Роза Димитрова Мишева

Румен Тодоров Радков

Симона Лазарова Лазарова

Стефан Петров Антонов

Стефан Тодоров Стефанов

Стоян Витанов Витанов

Тошко Велев Тодоров

Хараламби Иванов Курдов

Христина Иванова Бонева

Явор Симеонов Симеонов

ОПЕРАТИВНО БЮРО на Клуб на Младежкото обединение в БСП - община Велико Търново:

Валерия-Тереза Тошкова Дончева - председател

Михаил Тодоров Михалев - зам. председател, Медийна политика

Михаил Йорданов Стойчев - зам. председател, Местна политика

Красин Благоев Каракоцев - член

Габриела Деянова Шилкова - член

Списък на Обединение на жените-социалистки в БСП – община Велико Търново, 2015 г.:

Мариана Радева Бояджиева

Лидия Илева Прокопова - областен и общински председател на ОЖС - Велико Търново 

Надежда Цонева Николова

Румяна Тодорова Денчева

Роза Димитрова Мишева

Емилия Пенчева Атанасова

Димана Никова Великова

Тихомира Димитрова Атанасова

Валентина Георгиева Димитрова

Желка Илиева Денева

Анета Кирилова Маноилова

Росица Любчева Великова

Маргарита Антонова Кемалова

Радка Тодорова Маркова

Нешка Цанкова Събева

Венка Петрова Кутева

Станка Георгиева Палазова

Минка Енчева Хинкова

Дoйка Гворгиева Петрова

Маргарита Георгиева Сърменова

Нелия Давидкова Минева

Валерия-Тереза Тошкова Дончева

Аксиния Димитрова Тодорова

Веселина Николаева Стойчева

Недялка Атанасова Костова

Емилия Гугова

Милка Шикова

Вера Мартинова Иванова

Христина Иванова Бонева

Спаска Николова Тодорова

Ирена Петкова Стасинопулу

Ивалинка Иванова Дълбокова

Валентина Димитрова Белева

Димитринка Николова Бояджиева

Борислава Янкова Глушкова

Стефка Юзева Тодорова

Лиляна Тодорова

Валентина Стоянова

Габриела Деянова Шилкова

Десислава Иванова  

Розалия Венциаславова Желязкова

Симона Лазарова Лазарова

 

Представители на БСП в местната власт в община Велико Търново, МАНДАТ 2015 - 2019:

Представителство на БСП в Общински съвет - Велико Търново:

Валентин Георгиев Ламбев

Стоян Витанов Витанов

Валерия - Тереза Тошкова Дончева

Петко Михайлов Тюфекчиев

Стефан Тодоров Стефанов

 

Кметове на населени места от БСП в община Велико Търново:

Албена Алексиева-Беренска - с. Беляковец          

Иван  Петров Иванов - с. Миндя     

Малина Темелкова Попова - с. Присово    

Христо Рашков Христов - с. Ново село       

Недю Лазаров Георгирев - с. Балван          

Иван Чолаков - с. Малки чифлик     

Николай Теодосиев - с. Дичин        

Антоанета Тодорова – с. Водолей  

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи