Явор Божанков: За добра инфраструктура ще приложим контрол, прозрачност и ще създадем общинско предприятие

23.10.2019

Всички искаме благоустроени и удобни за живеене населени места. Качеството на живот в тях не може да се подобри, ако нямаме базови условия за придвижване. Подобряването на уличната и тротоарна инфраструктура, както и на четвъртокласната пътна мрежа, е сред нашите основни приоритети.

Доброто управление на една община изобщо не е сложно. Да си представим, че извършваме един обикновен ремонт в банята. Намираме  добър майстор. Договаряме разумна цена и търсим баланс между цена и качество, като се съобразяваме с наличните средства. Задължително го контролираме по време на целия ремонт. Ако получим некачествен резултат – търсим си правата. Не е толкова сложно, нали? И всеки от нас го прави, когато се отнася за собствения ни имот.

Защо тогава в управлението на общински и държавен ресурс виждаме друго. Висока цена, ниско качество, никакъв контрол и накрая – този който плаща, не си търси правата.

Отговорът е логичен. Често политици казват: дадохме за това, дадохме за друго. Не, колеги, вие нищо не давате. Политиците единствено разпределят обществен ресурс. Всички български предприемачи и работници дават. Ние просто работим за тях.

Данъкоплатците могат да контролират своите работници веднъж на четири години – чрез избори. Затова е толкова важно кого ще назначим - дали той ще бъде добър стопанин или ще управлява общото имущество като свое.

Водени от разбирането, че единствено работа с чисто сърце дава добри резултати, представихме нашата визия за електронни услуги и подкрепа за младите, образованието, модерната администрация, бездомните животни, околната среда с всички нейни компоненти.

Наред с всичко това, гражданите и инвеститорите търсят качествена инфраструктура.

Тя включва пътища, тротоари, ВиК мрежи, подземна инфраструктура.

За да постигнем по-добро качество, е необходима оптимизация на разходите. Ресурсите, с които разполагаме са ограничени. Затова е важно как инвестираме всеки лев.

Няколко примера за недобро управление на ресурсите:

- Общината предпочита да бъде осъдена, вместо да извърши нужните ремонти. Като народен представител изисках документи от всички дела за щети от дупки, в които община Горна Оряховица е осъдена. Оказа се, че за последните години от данъците ни са платени 43 000 лева за повредени автомобили, камиони и телесни повреди на граждани. Във всички случаи общината е обжалвала до последно, което е довело до допълнително заплащане на лихви и съдебни разноски.

- Общината доплаща от бюджета за съществени пропуски в проектите си. Пример за това е арката пред Детския кът. Оказа се, че входът на парка струва 322 000лв. и трябва да бъде платен от общинския бюджет, въпреки че имаше европейски проект за целия парк.

- Общината разходва средствата непрозрачно. Общинският съветник Огнян Стоянов поиска информация колко километра пътища и улици са направени и на каква цена. Срокът за отговор изтече отдавна, но до днес не е даден. Ако един съветник не може да получи информация, какво остава за гражданите.

Решението на тези проблеми: контрол, прозрачност и общинско предприятие.

Прозрачност

Поемам ангажимент информацията за всички условия, цени и разходи, свързани с разходването на публични средства да бъде лесно достъпна чрез електронните услуги на общината за всеки гражданин. Прозрачното изразходване на средствата е първата стъпка към доброто качество.

Контрол

Често граждани виждат как се полага прекалено тънък слой асфалт или пък дупки се запълват на всеки няколко месеца. Всичко това е следствие на липсващ контрол в интерес на фирма, личност или партия. Стига да искаме, строителството на пътища се контролира най-лесно. Построеното не може да изчезне и подлежи на контрол във всеки един момент. Пример: взима се ядка, която се изпраща в независима лаборатория. Съществуват и независими европейски лаборатории. Ядката дава точен резултат за качеството и дебелината на асфалта. Ако има разминаване между резултата  и залегналото в количествено стойностната сметка, според условията на поръчката и договора – следват съд и санкции.

На предварителен контрол ще подлежат и всички строителни проекти за общинските обекти. Така ще избегнем сегашната практика да се доплаща впоследствие за пропуснати съществени елементи при изпълнението на тези проекти.

Общинско предприятие

Кметът на общината трябва да носи лична отговорност за ремонтите и за битово комуналните услуги в общината изобщо. Процедурите с обществени поръчки са тромави и често водят до високи цени и ниско качество. Кметът трябва да разполага със собствени работници и техника, които работят за обществото. Не за печалба. Само така, с наличния ресурс, можем да увеличим обема на работа и да повишим качеството.

Според наш анализ, кърпенето на дупки достига до цени 50лв / кв.м. Смятам, че при текущите цени можем да се справим на почти двойно по-ниска цена при работата на общинско предприятие. Това означава два пъти повече финансов ресурс за ремонти.

Същият модел прилагаме във всички направления при изграждането на публичната инфраструктура: прозрачност, контрол и възлагане на тези дейности на общинско предприятие.

Нашите планове показват, че при така създаденото предприятие ние ще можем да изградим и ремонтираме 20 км улици в град Горна Оряховица и 12 км в населените места като подменяме и ВиК мрежата под тях.

Застъпваме се и за поставянето на трайна маркировка по уличните платна.

Като основен приоритет си поставяме подобряването на пешеходната инфраструктура в града. Днес пешеходците не са приоритет за управлението. Особено затруднено е придвижването на родителите с детски колички, възрастните хора и хората с намалена подвижност.

Недостигът на места за паркиране в централната градска част кара водачите на МПС да паркира върху тротоарите, а пешеходците – да се движат покрай колите на пътното платно. Прекратяваме това чрез изграждането на буферни паркинги край центъра и въвеждането на нова организация на движението. Тротоарите в Горна Оряховица ще се ползват по предназначение.

 

Зад този план заставам аз,

Явор Божанков

Кандидат за кмет

На община Горна Оряховица

От „БСП за България“, АБВ, „Движение 21“