Отворено писмо до Борисов от МО в БСП-В.Търново

С тази позиция се надяваме, че ще предприемете своевременни мерки за разрешаването на проблемите в сферата на образованието

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО,

Младите хора във Велико Търново, а и всички възпитаници на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, носим в сърцата си непримирим дух и желание за по-добро бъдеще във всяка сфера от живота ни. Ние няма как да затворим очите си, когато най-големия извънстоличен университет се нуждае от подкрепата на обществото и институциите.

Младежкото обединение на БСП в старата българска столица заема твърда позиция на съпричатност към проблемите на висшето образование в област Велико Търново. Ние не желаем да посочваме проблемите, които са се натрупвали през годините, не искаме да посочваме и виновни, защото в момента нито една образователна институция няма нужда от излишно всяване на напрежение.

Искаме чрез това писмо да изразим нашата младежка и гражданска загриженост към проблемите в сферата на образованието и да декларираме готовност за подпомагане на институциите в техните действия за стабилизиране на висшите учебни заведения в областта.

Искрено се надяваме, че нашата полжителна енергия ще вдъхне сили на Вас, хората от които зависи и нашето бъдеще, като Ви направи по-силни пред трудностите в Алма матер. Не на последно място искаме да заявим, че сме готови да се борим неуморно за запазването на авторитета във Великотърновския университет и създаване на условия за неговото развитие! С тази позиция се надяваме, че ще предприемете своевременни мерки за разрешаването на проблемите в сферата на образованието.

01 февруари 2016г.      От името на членовете на МО на БСП-В.Търново:

Велико Търново                             

Валерия Дончева

                                                          /председател на МО на БСП-В.Търново/